Mobiliteitsdiensten worden gat in de markt

Volgens de voorspellingen is de volgende grote branche waar het geld voor het oprapen ligt de mobiliteitsbranche. In de komende tien tot vijftien jaar zal het uitgavepatroon van de consument zo veranderen dat er zo’n drie biljoen euro naar diensten zal gaan die betrekking hebben op mobiliteit. Dit is een voorspelling met betrekking tot consumentengedrag die door veel experts wordt ondersteund. De manier waarop met vervoer wordt omgegaan in de toekomst zal zeer sterk gaan veranderen en er is dan ook veel te verdienen door allerlei verschillende soorten partijen. Dit zal in de eerste plaats betrekking hebben op de vervoersmiddelen zelf, maar daarna ook elders. Continue reading Mobiliteitsdiensten worden gat in de markt

Steeds meer nieuwe vormen van sparen

Hoewel de banken nog altijd niet met hun rente willen werken om spaarders vast te houden zijn er allerlei andere partijen die hier een gat in de markt in zien. Er komen daardoor steeds meer nieuwe vormen van sparen van de grond. Vooral commerciële bedrijven zien grote kansen om spaarprogramma’s te ontwikkelen waarmee zij hun klanten kunnen binden en extra’s kunnen bieden. Vaak zijn het opvolgers van oude spaarprogramma’s die worden aangepast aan de moderne tijd, maar soms betreft het ook hele nieuwe ideeën. Voorbeelden zijn bijvoorbeeld te vinden in supermarkten waar de digitalisering is ingezet. Continue reading Steeds meer nieuwe vormen van sparen

De mogelijkheden om een eigen onderneming te financieren

Ooit was het een grote droom van velen, maar tegenwoordig zijn er steeds meer Nederlanders die een eigen onderneming hebben of beginnen. Er zijn echter nog voldoende mensen die ook van deze stap dromen. Het eerste wat dan verzorgd moet worden, is het verkrijgen van voldoende financiële middelen om te beginnen. De meest gebruikelijke stap is natuurlijk het lenen van geld. Dit is nog altijd een goede optie. Er zijn echter ook allerlei andere mogelijkheden om toch aan het geld te kunnen komen om een start te maken met een eigen bedrijf gebaseerd op een goed idee. Continue reading De mogelijkheden om een eigen onderneming te financieren

Waarom je juist nu moet beleggen

Wanneer je jong bent, dan denk je vaak nog niet aan beleggen. Slechts een enkele slimmerik weet al dat juist nu het moment is om al te beginnen met het opbouwen van een portfolio. Terwijl dit juist voor heel veel jongeren een goed idee kan zijn. Om dit wat beter uiteen te zetten is het goed om een aantal tips te geven die je mogelijk over de streep kunnen trekken om toch ook over te gaan tot het investeren in beleggingen. Continue reading Waarom je juist nu moet beleggen