Altijd uitkomen met je geld

Een groot probleem waar veel mensen mee kampen is dat zij meer uitgeven dan er binnenkomt. Dit heeft te maken met de manier waarop we onze levens willen leiden. Vaak willen we simpelweg meer dan er mogelijk is. Dit hoeft natuurlijk niet zo te zijn. Hoewel dit misschien lastig kan lijken, is het best goed mogelijk om dit te veranderen zodat dit ook voor jou een realiteit kan worden. Het is dan alleen wel belangrijk dat je goed leert hoe je de balans tussen inkomsten en uitgaven herstelt en in de hand houdt. Dat begint natuurlijk mt een belangrijke eerste stap. Continue reading Altijd uitkomen met je geld

Hoe je jeugd je lifestyle kan beïnvloeden

De lifestyle die je er als volwassene op na houdt is vaak het product van de dingen die je in je jeugd hebt gezien en geleerd. Met deze wetenschap kan je dus ook heel veel doen wanneer je zelf ouder wordt. Je kunt bijvoorbeeld je kinderen goede gewoontes aanleren waar ze op latere leeftijd veel profijt van kunnen hebben. Zeker waar het gaat om financiën kan dit heel veel voordelen voor kinderen hebben. Leer kinderen bijvoorbeeld al jong inkomsten en uitgaven tegen elkaar af te wegen zodat zij zich hiervan bewust zijn wanneer ze hier zelf mee om moeten gaan. Continue reading Hoe je jeugd je lifestyle kan beïnvloeden

Het psychologische gevaar van de rijke lifestyle

Iedereen droomt ervan om veel geld te hebben. Op een jacht in St. Tropez op vakantie, een huis met twintig kamers en een garage vol met dure auto’s is de grote droom. Het probleem is echter dat meer geld hebben een vreemd psychologisch effect heeft op mensen. De uitgaven die zij doen stijgen namelijk sneller dan de stijging van de inkomsten. Dit zorgt ervoor dat juist mensen die meer geld lijken te hebben in de grootste problemen komen op het gebied van schulden. Een groep deskundigen wil hier nu tegen in opstand komen door mensen bewust te maken. Continue reading Het psychologische gevaar van de rijke lifestyle

Oudere werkzoekenden worden vaker gediscrimineerd

Ouderen hebben op de arbeidsmarkt relatief vaker met leeftijdsdiscriminatie te maken. Dit is de uitkomst van een recent onderzoek. In naam van de werknemersvakbond CNV werd onderzocht in welke mate dit probleem voorkwam. De uitkomst bleek behoorlijk schokkend voor de opdrachtgever. Het discrimineren op basis van leeftijd komt op grote schaal voor op de arbeidsmarkt. Het bleek namelijk dat maar liefst 85 procent van de ondervraagden met deze vorm van discriminatie te maken hadden gehad toen zijn op zoek moesten of gingen naar een nieuwe baan. Dit was zowel in de publieke als de private sector het geval. Continue reading Oudere werkzoekenden worden vaker gediscrimineerd

De juiste lifestyle voor gepensioneerden

Het is een vraag die velen al vanaf jonge leeftijd bezighoudt. Wat is nu eigenlijk het magische getal. Dit getal moet dan de omvang van het vermogen zijn die het toelaat om met pensioen te kunnen gaan. Onlangs is in Australië een onderzoek gedaan onder een grote groep gepensioneerden om zo te een antwoord op deze vraag te komen. Daarbij werd wel uitgegaan van een relatief hoge levensstandaard. Dit betekent dus dat de omvang van het vermogen om comfortabel te leven redelijk hoog werd ingeschat. Voor het onderzoek werden zo’n 5.500 gepensioneerden en mensen die met prepensioen waren ondervraagd over hun lifestylegewoontes. Continue reading De juiste lifestyle voor gepensioneerden

Waarom schulden blijven oplopen

Het is opvallend om te zien hoe vaak mensen die eenmaal in de schulden terechtkomen hier niet meer uit lijken te kunnen komen. Vaak wordt de totale omvang van de schulden die zij hebben alleen maar steeds groter. Dit is in één op de tien Nederlandse huishoudens gaande. Zelfs wanneer zij geen nieuwe schulden aangaan, dan nog loopt bij hen het totale bedrag dat zij verschuldigd zijn op. Dit komt onder andere door de manier waarop schuldeisers omgaan met het opleggen van boetes en rentes. Het probleem is in Nederland veel groter dan men altijd dacht, zo is uit onderzoek naar voren gekomen. Continue reading Waarom schulden blijven oplopen

Kiezen voor sparen in het buitenland

Sparen is momenteel een prangende kwestie in de wereld. De rente is zelden zo laag geweest. Dit brengt met zich mee dat mensen allerlei alternatieven gaan zoeken. Zij willen graag hun geld steken in opties die meer rendement opleveren dan een spaarrekening. Een optie die daarbij de laatste tijd vaak wordt gekozen is die van het sparen bij een buitenlandse bank. De spaarrente is immers niet overal gelijk. Het parkeren van geld bij een bank buiten de landsgrenzen kan dan dus een voordeel met zich meebrengen. Het is echter wel noodzakelijk om een aantal zaken op orde te hebben. Continue reading Kiezen voor sparen in het buitenland

Mobiliteitsdiensten worden gat in de markt

Volgens de voorspellingen is de volgende grote branche waar het geld voor het oprapen ligt de mobiliteitsbranche. In de komende tien tot vijftien jaar zal het uitgavepatroon van de consument zo veranderen dat er zo’n drie biljoen euro naar diensten zal gaan die betrekking hebben op mobiliteit. Dit is een voorspelling met betrekking tot consumentengedrag die door veel experts wordt ondersteund. De manier waarop met vervoer wordt omgegaan in de toekomst zal zeer sterk gaan veranderen en er is dan ook veel te verdienen door allerlei verschillende soorten partijen. Dit zal in de eerste plaats betrekking hebben op de vervoersmiddelen zelf, maar daarna ook elders. Continue reading Mobiliteitsdiensten worden gat in de markt

Steeds meer nieuwe vormen van sparen

Hoewel de banken nog altijd niet met hun rente willen werken om spaarders vast te houden zijn er allerlei andere partijen die hier een gat in de markt in zien. Er komen daardoor steeds meer nieuwe vormen van sparen van de grond. Vooral commerciële bedrijven zien grote kansen om spaarprogramma’s te ontwikkelen waarmee zij hun klanten kunnen binden en extra’s kunnen bieden. Vaak zijn het opvolgers van oude spaarprogramma’s die worden aangepast aan de moderne tijd, maar soms betreft het ook hele nieuwe ideeën. Voorbeelden zijn bijvoorbeeld te vinden in supermarkten waar de digitalisering is ingezet. Continue reading Steeds meer nieuwe vormen van sparen

De mogelijkheden om een eigen onderneming te financieren

Ooit was het een grote droom van velen, maar tegenwoordig zijn er steeds meer Nederlanders die een eigen onderneming hebben of beginnen. Er zijn echter nog voldoende mensen die ook van deze stap dromen. Het eerste wat dan verzorgd moet worden, is het verkrijgen van voldoende financiële middelen om te beginnen. De meest gebruikelijke stap is natuurlijk het lenen van geld. Dit is nog altijd een goede optie. Er zijn echter ook allerlei andere mogelijkheden om toch aan het geld te kunnen komen om een start te maken met een eigen bedrijf gebaseerd op een goed idee. Continue reading De mogelijkheden om een eigen onderneming te financieren