Binnen de malaise waarin de oliesector zich bevindt, blijkt Shell met haar cijfers hoge ogen te gooien. In plaats van de negatieve verwachtingen in de markt te volgen, kwam Shell met behoorlijk goede kwartaalcijfers voor de dag.

Hogere winst doet aandeel stijgen

De kasstromen bij Shell waren in het derde kwartaal ook goed en het aangekochte British Gas (BG) droeg haar steentje bij. De cijfers van Shell zorgden ervoor dat de slappe beurs in Amsterdam niet al te ver onderuit ging. De waarde van het aandeel ging na publicatie van de cijfers op dinsdag 2 november met enkele procenten omhoog. Het bedrijf zette een kwartaalwinst neer van 2,8 miljard dollar. Een bedrag dat flink hoger was dan werd verwacht. In hetzelfde kwartaal in 2015 maakte het bedrijf nog een flink verlies.

Kostenbesparingen en minder investeringen

De goede cijfers worden vooral veroorzaakt door goed aangeslagen kostenbesparingen. Daarnaast heeft Shell haar investeringen op een laag pitje gezet. De investeringen zullen dit jaar naar verwachting 29 miljard dollar bedragen en voor het jaar 2017 worden investeringen ter hoogte van 25 miljard dollar voorzien. Shell is bovendien van plan om een flink aantal bedrijfsonderdelen te verkopen. Zo hoopt de leiding het bedrijf weerbaarder te maken tegen erg lage olieprijzen. De planning is om met de verkoop van bedrijfsonderdelen voor het einde van 2018 zo’n 30 miljard dollar mee binnen te halen.

Stabiel dividend en de toekomst

Wanneer Shell hierin slaagt, zal ook de betaling van dividend op een stabiel niveau kunnen worden gehandhaafd. Voor de betaling van het dividend moest Shell dit jaar nog voor 7 miljard dollar aan vreemd kapitaal aantrekken. Shell gaf bij de presentatie van haar cijfers ook een visie over de mate van olierijkheid in de nabije toekomst. In tegenstelling tot haar concurrenten verwacht Shell dat het verbruik van olie wereldwijd veel sneller zal gaan terugvallen. Het hoogtepunt van het wereldwijde olieverbruik zal naar de mening van Shell al tussen de komende 5 tot 15 jaar worden bereikt. Topman Simon Henry van Shell wees er direct op dat Shell door haar investeringen in gas en biodiesel ook voor de toekomstige energiemarkt goed gepositioneerd is.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *