Nog steeds verkeert de offshore in zwaar weer. Ook uit de nieuwe cijfers van Boskalis blijkt dit duidelijk. Boskalis is één van de grootste baggerconcerns ter wereld, waarbij de nadruk ligt op havenaanleg en landaanwinning.

Winst halveerde

Het bedrijf had aan het begin van dit jaar al duidelijk gewaarschuwd dat de zaken niet zo goed liepen. Door de lage prijzen voor olie en gas is uiteindelijk ook het werkaanbod voor Boskalis flink gedaald. Dat het niet om kleine verschillen gaat blijkt wel uit de winstcijfers die het bedrijf presenteerde. De winst over het eerste halfjaar daalde met bijna 52 procent in vergelijking met het jaar ervoor. Bedroeg de winst over het eerste halfjaar van 2015 nog 306,5 miljoen euro, het eerste halfjaar van 2016 leverde Boskalis nog slechts 147,5 miljoen euro aan winst op. Ook de omzet van het baggerbedrijf liep flink terug. Met een kwart maar liefst daalde de omzet van 1,57 miljard euro over het eerste halfjaar van 2015 naar 1,17 miljard euro over het eerste halfjaar van 2016

Verlies van banen

Aangezien de zwakke markt nog wel even zal aanhouden, moeten er banen worden geschrapt. Maar liefst 650 zullen er verdwijnen, waarvan 150 in Nederland. In samenhang hiermee heeft Boskalis besloten een aantal schepen uit de vaart te halen. Gespreid over de jaren tot 2018 zullen 24 schepen hun dienst beëindigen. Dit is slechts een fractie van de gehele vloot, want die telt ruim duizend varende objecten. Ook worden de kosten aan land nog eens scherp tegen het licht gehouden, omdat hierop mogelijk ook kan worden bezuinigd.

Gelijkblijvende tweede helft 2016 verwacht

Voor de rest van het jaar verwacht Boskalis ongeveer eenzelfde operationele winst te kunnen behalen als over de eerste helft van dit jaar. Het bedrijf heeft momenteel een orderportefeuille die 2,7 miljard euro bedraagt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *