Het is een vraag die velen al vanaf jonge leeftijd bezighoudt. Wat is nu eigenlijk het magische getal. Dit getal moet dan de omvang van het vermogen zijn die het toelaat om met pensioen te kunnen gaan. Onlangs is in Australië een onderzoek gedaan onder een grote groep gepensioneerden om zo te een antwoord op deze vraag te komen. Daarbij werd wel uitgegaan van een relatief hoge levensstandaard. Dit betekent dus dat de omvang van het vermogen om comfortabel te leven redelijk hoog werd ingeschat. Voor het onderzoek werden zo’n 5.500 gepensioneerden en mensen die met prepensioen waren ondervraagd over hun lifestylegewoontes.

Idee en werkelijkheid

De belangrijkste uitkomst van het onderzoek is dat er een flink gat zit tussen dat wat gepensioneerden denken nodig te hebben en het bedrag dat ze daadwerkelijk nodig hebben. Het was zelfs zo dat de meesten minder dan de helft van het vermogen opzijgezet had dat correspondeerde met het geld dat nodig was om de levensstijl die zij voor ogen hadden te kunnen voortzetten. Bij mannen was dit probleem wel iets minder groot dan voor vrouwen. Mannen hadden over het algemeen een iets vollere spaarrekening. Slechts zes procent had voldoende geld opzijgezet voor de periode na het werkzame leven.

Geen sluitend antwoord

De onderzoekers stellen in hun conclusie dat het perfecte bedrag om gerust met pensioen te gaan niet bestaat. Volgens hen is dit hetzelfde als vragen wat de perfecte schoenmaat voor een Australiër is. Dit is immers voor niemand exact gelijk. Het hangt dus in grote mate af hoe de levensstijl is voorafgaand aan het pensioen en in welke mate iemand diezelfde stijl wil blijven behouden nadat het pensioen is ingezet. Zo kan worden bekeken of er voldoende vermogen opzijgezet is en of hier nog iets aan te doen is voordat het pensioen daadwerkelijk in werking zal treden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *