Stijgende omzetten bij de Nederlandse uitgeverijen. Wie had dat gedacht? Toch is het aan het gebeuren. Dit blijkt uit de cijfers over het eerste half jaar.

Volwassen digitale markt

De afgelopen acht jaar is de branche zo’n 30 procent van haar omzet kwijtgeraakt. Maar er lijkt nu een kentering te bespeuren. Niet dat er plotseling meer boeken of kranten in de winkels worden verkocht. Een andere ontwikkeling voedt de omzet en de winst. Het blijkt dat de digitale markt volwassen aan het worden is. Zo wordt het steeds gewoner om online te betalen voor geschreven informatie. Bijvoorbeeld voor nieuws in digitale edities van kranten of voor studieboeken die online te lezen zijn.

Nog veel ruimte voor groei

De totale omzetstijging in de eerste helft van dit jaar is nog heel bescheiden. Het gaat om 0,2 procent. Toch is een stijging in plaats van een daling erg veelzeggend. Met name de uitgevers van boeken gaat het voor de wind. In 2015 was op de boekenmarkt voor het eerst weer een stijging waar te nemen. Deze bedroeg 3,5 procent.
Het digitale deel van de omzet van boeken- dagblad- en tijdschriftuitgevers is nog niet eens zo heel erg groot. Met een verkoop van 6,9 procent digitale boeken, lijkt er nog behoorlijk wat ruimte voor groei. Bij de kranten geldt dit ook. Daar is de digitale verkoop al wel twee keer zo hoog als bij de boeken en komt deze uit op 13,1 procent.

Goed benaderbaar en lage prijzen

Digitaal is tegenwoordig een stuk goedkoper dan print. Bij boeken ligt het verschil in prijs gemiddeld al op 47 procent. Dit verklaart een belangrijk deel van het succes. Met name het inmiddels wijdverbreide bezit van smartphone en tablet speelt in de ontwikkeling een belangrijke rol. Daarnaast werkt ook de toename van het bezit van een e-reader mee. Qua stimulering van de digitale markt wordt veel afgekeken van de Amerikaanse boekenmarkt. Met name webconcern Amazon is hier toonaangevend, met haar eigen e-readers en goedkope e-books.

Innovatie in wijze van aanbieden

Met de voortgaande digitalisering van publicaties worden ook oude tradities losgelaten. Zo worden bijvoorbeeld abonnementssystemen opgesplitst door de komst van website Blendle. Bij Blendle kunnen tegen betaling losse krantenartikelen worden gekocht. Daarbij brengt het bedrijf eigen bundelingen aan in het digitale aanbod.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *