De lifestyle die je er als volwassene op na houdt is vaak het product van de dingen die je in je jeugd hebt gezien en geleerd. Met deze wetenschap kan je dus ook heel veel doen wanneer je zelf ouder wordt. Je kunt bijvoorbeeld je kinderen goede gewoontes aanleren waar ze op latere leeftijd veel profijt van kunnen hebben. Zeker waar het gaat om financiën kan dit heel veel voordelen voor kinderen hebben. Leer kinderen bijvoorbeeld al jong inkomsten en uitgaven tegen elkaar af te wegen zodat zij zich hiervan bewust zijn wanneer ze hier zelf mee om moeten gaan.

Alle factoren

Het is wel belangrijk om te begrijpen dat er veel factoren zijn die hier een rol in spelen. Het is dus eigenlijk ook zo te stellen dat jouw eigen lifestyle een belangrijke stempel drukt op de lifestyle van je kinderen. Zo zijn bijvoorbeeld de verwachtingen die het kind heeft van groot belang. Ook de normen en waarden die het meekrijgt spelen een rol. Daaruit valt ook op te maken dat omgevingen zoals bijvoorbeeld de school en de vriendjes hierop van invloed zijn. Het is in alle gevallen belangrijk dat er veel interactie is met geld. Dit maakt namelijk al op jonge leeftijd een groot verschil.

Zelf nadenken

Het is ook belangrijk om dus zelf voortdurend na te denken over je eigen levenswijze. Het is immers jouw voorbeeld wat van belang is voor jouw kinderen. Doe je onverantwoorde dingen, dan kan dit van invloed zijn op de manier waarop zij dit later zelf zullen aanpakken. Natuurlijk hoeft dit niet altijd het geval te zijn, maar de kans is wel aanwezig. Het verband is in wetenschappelijke onderzoeken al meer dan eens aangetoond. Dit maakt het dus ook belangrijk om als volwassene over je eigen acties na te denken. Dit kan immers meerdere levens beïnvloeden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *