Twee landen aan de westkust van Afrika spelen een hoofdrol in de productie van cacao. Circa 60 procent van de wereldproductie komt er vandaan. Intussen blijft de vraag toenemen. In 2015 werd wereldwijd 7,1 miljoen ton chocolade geconsumeerd

Oorzaken van stagnatie

Tijdens het afgelopen oogstseizoen ging het behoorlijk mis. Uit Ghana kwam ongeveer 18 procent minder cacao, terwijl in Ivoorkust slechts een lichte stijging van iets minder dan 3 procent werd gemeten. Het gaat waarschijnlijk niet om een eenmalige misoogst. De daling van de productie ligt meer structureel. De landbouwtechnieken zijn nogal verouderd, er is sprake van voortgaande ontbossing en er trad ook een tekort aan regen op. Potentiële werknemers, vooral jongeren, trekken bovendien voor hun werk liever naar de steden.

Een recent voorbeeld

Ook afgelopen maand trad er weer een nadelig natuurverschijnsel op. In de regio Asante-Akim in Ghana, vernietigde een natuurbrand circa 20.000 hectare aan gewassen waaronder ook cacao. Zo’n 10.000 telers uit zes dorpen leden schade, in een gebied dat de grootste producent van groente en vruchten in de regio is.

Chocoladeproducenten grijpen in

Internationale chocoladeproducenten proberen het tij te keren. Zo heeft het Amerikaanse Mars Inc. onlangs actie ondernomen. Deze producent van chocoladerepen als Mars, Milky Way en Snickers, importeerde met succes Indonesische landbouwtechnieken in Ivoorkust. Plaatselijk levert dit al goede resultaten op. Deze evenaren qua opbrengst tot zesmaal toe het landelijk gemiddelde.
Het eveneens Amerikaanse Mondelēz International, deed afgelopen jaar ook een duit in het zakje. Het bedrijf is in Europa bekend door de productie van Milka, Cadbury, Côte d’Or en Toblerone. Mondelēz besloot om in Ghana en Ivoorkust voor in totaal 1 miljard dollar te gaan investeren, om de productietechnieken in die landen te verduurzamen.

Nadelige effecten van een cacaotekort

Een vermindering van de cacaoproductie zou op termijn ook de Nederlandse economie kunnen raken. De haven van Amsterdam kent wereldwijd de grootste doorvoer van cacao. Ook qua productie loopt Nederland voorop. Eerst was Nederland wereldwijd de grootste verwerker van cacao, maar deze plaats is inmiddels afgestaan aan Ivoorkust.
Een gelijkblijvende cacao-opbrengst of een vermindering daarvan, belemmert chocoladeproducenten vooral in hun expansie naar de Aziatische landen. In landen als India en China ligt de markt voor chocoladeproducten nog goeddeels braak. Hier kan pas op de latente vraag worden ingesprongen, als de grondstof cacao in voldoende mate aanwezig is.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *