Als een bedrijf hoge winsten heeft behaald en nog steeds bezig is met het behalen van hoge winsten, is het voor beleggers natuurlijk erg interessant om in dit bedrijf te investeren. Toch wordt niet aangeraden om klakkeloos geld te steken in een organisatie die veel winst heeft gehaald, want de kwantiteit van de winst zegt niet altijd iets over de kwaliteit van de winst. Wil je achterhalen of de winst van het bedrijf inderdaad interessant is voor jou als belegger, dan moet je de behaalde winst in het verleden op basis van enkele criteria toetsen. Welke criteria dit zijn, lees je in dit artikel.

De stabiliteit van de winst

Een onderneming kan aan het einde van het jaar iedere keer goede jaarcijfers presenteren, maar is deze winst wel stabiel? Over het algemeen kun je beter investeren in een bedrijf dat het hele jaar door in een stijgende lijn presteert en niet in een bedrijf met een fluctuerende winst, simpelweg omdat een fluctuerende winst risico’s met zich meebrengt. De winst van een bedrijf kan natuurlijk wel een beetje schommelen, maar de grafiek met winst over het jaar heen moet niet steeds van boven naar onder zakken en dan weer naar boven schieten.

De gevoeligheid van de winst

De term ‘de gevoeligheid van de winst’ klinkt misschien wat raar, maar dit slaat simpelweg op hoe gevoelig de winst is voor bepaalde factoren. Denk hierbij aan economische ontwikkelingen, beslissingen in de politiek, ontwikkelingen in valuta en zelfs ontwikkelingen in de weersomstandigheden. Is de winst van een bedrijf sterk afhankelijk van een of meer van deze factoren, dan is de winst van minder goede kwaliteit en neemt het investeren in het betreffende bedrijf meer risico’s met zich mee.

De bron van de winst

Is de winst van een bedrijf afkomstig van een aantal grote klanten? Dan betekent dit dat de toekomstige winst ook afhankelijk is van enkele grote klanten van een bedrijf. Gaan de klanten weg, dan zorgt dit direct voor een kleinere winst en dus heeft winst van enkele grote klanten een groot risico voor beleggers.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *