Ouderen hebben op de arbeidsmarkt relatief vaker met leeftijdsdiscriminatie te maken. Dit is de uitkomst van een recent onderzoek. In naam van de werknemersvakbond CNV werd onderzocht in welke mate dit probleem voorkwam. De uitkomst bleek behoorlijk schokkend voor de opdrachtgever. Het discrimineren op basis van leeftijd komt op grote schaal voor op de arbeidsmarkt. Het bleek namelijk dat maar liefst 85 procent van de ondervraagden met deze vorm van discriminatie te maken hadden gehad toen zijn op zoek moesten of gingen naar een nieuwe baan. Dit was zowel in de publieke als de private sector het geval.

Vijftigplussers

De discriminatie op basis van leeftijd zet zich in zodra iemand boven de vijftig komt. Vijftigplussers hebben het vele malen lastiger om een baan te vinden dan alle andere groepen op de arbeidsmarkt. Deze groep staat dan ook naar verhouding in een veel grote omvang buiten de arbeidsmarkt. Zelfs nu de economie in sterke mate verbetering toont is dit nog altijd het geval. Verschillende experts hebben er inmiddels al op aangedrongen dat de overheid hier actie op moet ondernemen. Vooral de ervaring die deze groep meebrengt kan goed gebruikt worden, zo stellen zij. Daarvoor moeten eerst echter wel een aantal problemen worden overwonnen.

Negatief beeld

Het grootste probleem waarmee de vijftigplussers te maken hebben is het negatieve beeld dat over deze groep bestaat. Zo zijn veel werkgevers ervan overtuigd dat de vijftigplussers veel te duur zijn. Zij zouden veel kosten met zich meebrengen. Dit zou onder andere komen doordat zij vaker ziek zijn dan jongere werknemers. Ook zou de productie die zij kunnen leveren veel minder hoog zijn dan de productie die jongere werknemers kunnen leven. Het is volgens belangengroepen vooral belangrijk dat dit beeld als eerste wordt doorbroken. Wanneer dit lukt, dan kunnen de vijftigplussers gewoon weer deelnemen aan het arbeidsproces zoals alle andere groepen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *