De Rabobank ondergaat binnenkort een complete transformatie. Gezamenlijk kozen de losse vestigingen van de bank voor een nieuwe structuur.

Elk kantoor is een losse bank

Tot nu toe bestaat de Rabobank in feite uit 106 lokale bankkantoren. Die hebben elk hun eigen bankvergunning en functioneren ook ten opzichte van elkaar in zekere zin als losse bank. Dit is vooral merkbaar in gevallen waarbij het depositogarantiestelsel een rol speelt. Dit stelsel garandeert bij de Rabobank per bankkantoor 100.000 euro bij het sparen. Worden de tonnen in euro’s over evenzovele banken verspreid, dan is bij een eventueel faillissement de dekking volledig. Ziehier het voordeel van elke vestiging die functioneert als losse bank.

Werknemers verliezen stem bij centrale aansturing

Gaat de voorgenomen fusie door, dan zal dit dus veranderen. Het is de bedoeling dat elke losse vestiging haar autonomie opgeeft. In het vervolg zullen alle bankvestigingen door het hele land centraal worden aangestuurd vanuit het hoofdkantoor in Utrecht. De bankvergunning per vestiging vervalt en hiervoor treedt één bankvergunning voor het hele concern in de plaats. Ook voor de 15.000 werknemers die de vestigingen nu gezamenlijk in dienst hebben verandert er heel wat. Zij zullen hun lidmaatschap van de coöperatie verliezen en daarmee hun stemrecht over beleidsaangelegenheden.

Megafusie in stilte

Wordt gekeken naar de waarde van de bank, dan is de fusie waar het hier om gaat gigantisch. De vestigingen beschikken gezamenlijk over een eigen vermogen van 40 miljard euro. Daarmee heeft deze fusie meer dan anderhalf keer de waarde van bijvoorbeeld de fusie die onlangs tussen Ahold en Delhaize werd aangekondigd. Het is dan ook niet zo gek dat er ook kritiek klinkt. Als coöperatie hebben de Rabobanken meer dan twee miljoen leden. Afgezien van de beslissers die moeten stemmen, zijn deze leden eigenlijk niet of nauwelijks geïnformeerd. Feitelijk wordt echter door de fusiebeslissing hun bank opgeheven. Het laatste fusiebesluit valt op 9 december. Dit wordt genomen door de Centrale Kringvergadering van de Rabobank. De lokale commissarissen en bestuurders die hierin zitting hebben, stemden eerder in ander verband al voor de fusie. Deze laatste stemming wordt daarom gezien als een formaliteit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *