Met enkele duizenden werknemers en vestigingen in een flink aantal Europese landen, vult Refresco Gerber jaarlijks een groot aantal verpakkingen met frisdranken, energiedranken, vruchtensappen en waters af.

Omzetdaling was niet verwacht

Het huidige bedrijf ontstond in 2013, toen het Nederlandse Refresco met het Britse Gerber Emig fuseerde. Het eerste kwartaal van 2016 verliep voor Refresco Gerber niet zoals verwacht. De omzet daalde, hoewel dit eigenlijk niet was voorzien. De daling bedroeg 10 miljoen euro en daarmee kwam de omzet uit op 448 miljoen euro. Ook het volume van de verkopen lag bijna 75 miljoen liter lager dan door analisten was verwacht. De oorzaak lag onder andere bij tegenvallende verkopen rond Pasen, tegenvallende verkopen van huismerken en het opzeggen van enkele contracten in Duitsland en Polen.

Groei door overnames

Refresco Gerber streeft voortdurend naar groei en probeert dit te bereiken met overnames. Zo nam het bedrijf in maart 2016 nog het verpakkingsbedrijf DIS over. DIS houdt zich voornamelijk bezig met het in blikjes verpakken van koolzuurhoudende dranken en energiedranken. Daarnaast worden ook blikjes gevuld met bier van kleinere brouwerijen. De overnameprijs bedroeg 72 miljoen euro. Deze overname wordt door analisten als positief beoordeeld en past prima in Refresco’s overnamestrategie. Hierbij heeft de onderneming vooral oog voor partijen die actief zijn op verpakkingsgebied in landen waar Refresco zelf ook zit.

Meerdere overnames nog verwacht

Refresco Gerber heeft financieel nog genoeg ruimte om in andere bedrijven te investeren. Het bedrijf heeft dan ook nog zo’n 5 tot 8 bedrijven op haar lijstje staan. Door het ietwat tegenvallende volumeresultaat in het eerste kwartaal, zal de volumegroei over het gehele jaar ook iets lager uitvallen. Refresco Gerber verwacht nog steeds wel dat deze volumegroei zich zal bewegen tussen de 0 en 5 procent. De brutomarge per liter zal naar verwachting 14,2 cent zijn. Mogelijk zal het bedrijf haar prijzen iets verlagen om het volume wat verder op te krikken.

Kwartaalwinst in de boeken

Gelukkig kon Refresco Gerber wel een winst in de boeken schrijven. Deze bedroeg 5,7 miljoen euro, terwijl het eerste kwartaal van 2015 nog werd afgesloten met 15,3 miljoen euro verlies. Wel werd dit verlies toen vooral veroorzaakt door de kosten van beursgang die Refresco Gerber in dat jaar moest maken. Zonder die kosten kwam Refresco Gerber toen uit op 2,6 miljoen euro winst.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *