De belangrijkste factor als het gaat om het maken van lifestylekeuzes bij senioren, is de mate van financiële stabiliteit die met de keuze gepaard gaat. Meer en meer ouderen kiezen voor zekerheid boven comfort en gemak. Dit blijkt uit een recent onderzoek dat in de Verenigde Staten is uitgevoerd. Omdat ouderen wereldwijd een steeds grotere groep van de bevolking vormen, die bovendien veel uit te geven heeft, zijn steeds meer partijen geïnteresseerd in de keuzes die deze groep maakt en waarom deze worden gemaakt. Er zijn een aantal belangrijke redenen waarom de ouderen op deze manier tegen geldkwesties aankijken.

Gezondheid eerst

Een belangrijke factor is natuurlijk de mate waarin gezondheid meespeelt. Meer dan bij jongere bevolkingsgroepen krijgen de senioren immers met allerlei gezondheidsongemakken te maken. De kosten hiervoor kunnen flink oplopen. Juist omdat zij nog goed in het leven staan en veel kunnen doen, baseren ouderen veel van hun keuzes op de veiligheid van hun gezondheid. Zij willen de middelen voorhanden hebben om een eventuele ingreep of andere kosten op het gebied van gezondheidszorg op te kunnen vangen. De verwachting is dat dit ook in de toekomst een grote rol zal blijven spelen in het uitgavepatroon van senioren over de gehele wereld.

Vroeg beginnen

Wat vooral opvalt aan de huidige generatie ouderen, dit is grofweg de groep die altijd bekendstond als de babyboomers, is dat zij al vroeg begonnen zijn met het vergaren van financiële stabiliteit. Dit houdt in dat zij nog altijd goed in staat zijn om flinke uitgaven te doen. Zelfs wanneer zij niet langer werken is dit vaak nog het geval. De vraag is of ook dit in de toekomst voor andere groepen zal gaan gelden. Dit hangt onder andere af van veel ontwikkelingen op het gebied van werkgelegenheid en de ontwikkeling van kosten. Wel is het ook voor jongeren aan te raden al vroeg te beginnen met geld sparen en beleggen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *