Het is opvallend om te zien hoe vaak mensen die eenmaal in de schulden terechtkomen hier niet meer uit lijken te kunnen komen. Vaak wordt de totale omvang van de schulden die zij hebben alleen maar steeds groter. Dit is in één op de tien Nederlandse huishoudens gaande. Zelfs wanneer zij geen nieuwe schulden aangaan, dan nog loopt bij hen het totale bedrag dat zij verschuldigd zijn op. Dit komt onder andere door de manier waarop schuldeisers omgaan met het opleggen van boetes en rentes. Het probleem is in Nederland veel groter dan men altijd dacht, zo is uit onderzoek naar voren gekomen.

Verandering in de wet

Het kabinet wil dat deze situatie verandert. Om die reden is het voornemens een aantal nieuwe wetten in te voeren en andere wetten te herzien. Aan de hand van deze nieuwe regels moet het onnodig oplopen van schulden worden teruggedrongen. Onder andere omdat het straks niet langer mogelijk moet zijn om rentes en boetes op elkaar te blijven stapelen. Dit is immers de voornaamste reden dat het probleem bestaat. Een schuldenaar kan niet aflossen en krijgt een boete. Daardoor wordt de schuld nog groter en de volgende boete dus ook. Dit maakt het bijna onmogelijk ooit uit de problemen te komen.

Bedrijven in de schuldenbranche

Geld verdienen aan schulden is bijna een branche op zich geworden. Er zijn veel incassobureaus actief die schulden van bedrijven en banken opkopen. Deze oude schulden gaan zij vervolgens innen. Soms gaat om schulden die allang als oninbaar waren gemarkeerd. Die zijn jaren oud. Uit het schijnbare niets krijgt een schuldenaar dan te horen dat hij de schuld inclusief een flinke rente en boete alsnog moet gaan voldoen. Er zijn zelfs gevallen bekend waarbij oude schulden uit de jaren negentig van de twintigste eeuw werden afgestoft en waar om werd gestreden. Dit moet straks worden tegengegaan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *